מכון יסודות במשפט העברי

קורס דיני משפחה במשפט העברי

וליטיגציה בבית הדין הרבני

קורס חובה לעו"ד לענייני משפחה!

ליווי וייעוץ בתיקים פרטיים שלכם – במשך הקורס וגם לאחריו תוכלו להמשיך ולקבל תמיכה וייעוץ בקבוצת ווטאסאפ ייעודית, בנוסף, תהפכו להיות חלק מקבוצה מגובשת וליהנות מקשרים ושיתופי פעולה מועילים בין בוגרי הקורס והמרצה

למדו כיצד לייצג ולהצליח בבית הדין הרבני, גם בלי להיות טוען רבני וקבלו כלים מחשבתיים ומעשיים להפיכת עובדות מחיי הנישואים לטיעונים הלכתיים מנצחים

לשאלות נוספות ניתן ליצור קשר בטלפון: 050-8571088

עו"ד שסיימו את הקורס ממליצים:

על מכון יסודות במשפט העברי:

החזון שלנו  – הנגשת המשפט העברי לכלל הציבור ולעו"ד שעוסקים בייצוג בביה"ד הרבני בדיני משפחה.

הקורסים מועברים ע"י הדיין הרב מרדכי בוגיוב דיין מוסמך מטעם הרבנות הראשית לישראל

 

בסיום כל מפגש יינתנו מערכים מסוכמים ומפורטים בכתב על נושאי המפגש

למסיימי/ות הקורס תינתן תעודת גמר מטעם מכון יסודות במשפט העברי

על הקורס:

ייחודי בתחומו ומספק כלים מחשבתיים ומעשיים לכל עו"ד שעוסק בליטיגציה בדיני  משפחה ובבתי הדין הרבניים

בקורס ילמדו שלל מושגים הלכתיים וביאורם – מהמקורות ועד הפרקטיקה כיום

נלמד על בסיס מה פוסקים הדיינים בדיני משפחה, ומהם כללי הפסיקה במשפט העברי

פרקטיקה וניתוח פסקי דין עדכניים מבית הדין הרבני

מהווה תמצות של קורס טוענים/טוענות רבניים, בתוספת כלים מעשיים ופרקטיים על מנת שתוכלו לייצג את הלקוחות שלכם ולעמוד על זכויותיהם המגיעות להם על פי המשפט העברי

תמונות סיום הקורס
מחזור 14

10 מפגשים פרונטליים/אפשרות לקבוצת ZOOM

מפגש ראשון

סדר השתלשלות וצורת הפסיקה במשפט העברי

מפגש שני

מושגי יסוד הלכתיים וביאורם, מהמקורות ועד לפרקטיקה: עדות, חזקות, קנין, משקל הטענות

מפגש שלישי

פרטי ההלכות הנוגעות לדיני משפחה במשפט העברי: חרם דרבינו גרשום, תנאי, אסמכתא, היתר נישואין

מפגש רביעי

התחייבויות הבעל והאישה במסגרת הנישואין והשלכותיהן במקרי גירושין: מזונות, ירושה, נכסי מלוג וצאן ברזל

מפגש חמישי

הכתובה, מהותה פרטיה האופנים לשלילת זכאותה

מפגש שישי

כל דיני מורד ומורדת והשלכותיהם

מפגש שביעי

עילות חיוב למתן גט ותנאיהן

מפגש שמיני

מזונות אישה וילדים בראי ההלכה

מפגש תשיעי

חלוקת רכוש והמסתעף עפ"י המשפט העברי ובית הדין הרבני: דירה, הלוואות, זכויות פנסיוניות, נכסי קריירה ומוניטין ודמי שימוש

מפגש עשירי

לימוד משותף של פסקי דין מרכזיים מתוך הנושאים שנלמדו

מפגש ראשון

סדר השתלשלות וצורת הפסיקה במשפט העברי

מפגש שני

מושגי יסוד הלכתיים וביאורם, מהמקורות ועד לפרקטיקה: עדות, חזקות, קנין, משקל הטענות

מפגש שלישי

פרטי ההלכות הנוגעות לדיני משפחה במשפט העברי: חרם דרבינו גרשום, תנאי, אסמכתא, היתר נישואין

מפגש רביעי

התחייבויות הבעל והאישה במסגרת הנישואין והשלכותיהן במקרי גירושין: מזונות, ירושה, נכסי מלוג וצאן ברזל

מפגש חמישי

הכתובה, מהותה פרטיה האופנים לשלילת זכאותה

מפגש שישי

כל דיני מורד ומורדת והשלכותיהם

מפגש שביעי

עילות חיוב למתן גט ותנאיהן

מפגש שמיני

מזונות אישה וילדים בראי ההלכה

מפגש תשיעי

חלוקת רכוש והמסתעף עפ"י המשפט העברי ובית הדין הרבני: דירה, הלוואות, זכויות פנסיוניות, נכסי קריירה ומוניטין ודמי שימוש

מפגש עשירי

לימוד משותף של פסקי דין מרכזיים מתוך הנושאים שנלמדו

בסיום כל מפגש יינתנו מערכים מסוכמים ומפורטים בכתב על נושאי המפגש

למסיימי/ות הקורס תינתן תעודת גמר מטעם מכון יסודות במשפט העברי

דילוג לתוכן